Ενότητα 4 – Διεκδικητικότητα

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην υποστήριξη εκπαιδευτών, προπονητών και συμβούλων στη δουλειά τους με γυναίκες που πρέπει να επιτύχουν μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η ενότητα “Διεκδικητικότητα” περιλαμβάνει τις υποενότητες οριοθέτηση και διεκδικητικότητα, διαπραγμάτευση και επίλυση συγκρούσεων και σύγκριση και ενοχή.