Ενότητα 3 – Αυτογνωσία

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να υποστηρίξουν τις γυναίκες σχετικά με τον τρόπο ευαισθητοποίησης για τον εαυτό τους, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα τις δεξιότητές τους και τον τρόπο σύνδεσης αυτών με τις εμπειρίες ή τους στόχους σταδιοδρομίας τους. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει περιεχόμενο και συμβουλές που θα βοηθήσουν τις ωφελούμενες να καθορίσουν πώς να σκέφτονται για τον εαυτό τους στο παρόν και το μέλλον ή ακόμα και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εμπειρία ή  κίνητρο για αναζήτηση και εύρεση εργασίας. Η ενότητα “Αυτογνωσία” περιλαμβάνει τις υποενότητες Αυτοεκτίμηση, Αυτοαξιολόγηση και Αυτοεπίγνωση.