Ενότητα 2 – Συναισθήματα

Τα συναισθήματα είναι ένα σύμπλεγμα ψυχολογικών καταστάσεων που εκφράζουν ένα ορισμένο βαθμό ευχαρίστησης ή δυσαρέσκειας. Επίσης, τα συναισθήματα συνδέονται άμεσα με τη διάθεση, η οποία επηρεάζει τη συμπεριφορά των ατόμων από πολλές απόψεις. Η συναισθηματική διαδικασία εντοπίζει τα ερεθίσματα που λαμβάνουν οι ωφελούμενες από την πραγματικότητα και τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι ωφελούμενες να κατανοήσουν και να διαχωρίσουν τις διάφορες συναισθηματικές πτυχές προκειμένου να ρυθμίσουν τη συναισθηματική τους κατάσταση και να αντιμετωπίσουν το άγχος και τις περαιτέρω συγκρούσεις. Η μεγάλη “ομπρέλα” των συναισθημάτων περιλαμβάνει τις υποενότητες της συναισθηματικής ρύθμισης, της διαχείρισης του στρες και της ανθεκτικότητας. Η ενότητα “Συναισθήματα” περιλαμβάνει τις υποενότητες ρύθμισης των συναισθημάτων, τη διαχείριση του άγχους και την ανθεκτικότητα.