Курс на обучение

Курсът има за цел да насърчи и подкрепи учители, обучители и консултанти в работата им с жени за постигане на необходимата стабилност между професионален и личен живот, особено в условия на криза.

Курсът е разделен на седем раздела – компетентности, всяка от които включва лекции, групови упражнения, онлайн обучение и самооценка.

Курсът осигурява:

  • Теоретично въвеждане, основни подходи и понятия от сферата на коучинг за жени и равнопоставеност на половете.
  • Практически и иновативни дейности и инструменти, които да бъдат приложени в обученията на жени.

Полезна информация, инструменти, упражнения и допълнителни препоръки.