Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το μάθημα στοχεύει στο να ενδυναμώσει τους καθηγητές, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους ώστε να στηρίξουν τις γυναίκες ωφελούμενες προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη σταθερότητα μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, ειδικά στο πλαίσιο της κρίσης.

Το μάθημα χωρίζεται σε επτά μαθησιακές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες θα διαρκέσει περίπου 8 ώρες, για συνολικά 24 ώρες χωρισμένες σε διαλέξεις, ομαδικές ασκήσεις, ηλεκτρονική μάθηση και αυτοαξιολόγηση.

Το μάθημα θα παρέχει:

  • Θεωρητική εισαγωγή, γενικές προσεγγίσεις και ιδέες για την καθοδήγηση των γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.
  • Πρακτικές και καινοτόμες δραστηριότητες και εργαλεία που πρέπει να υιοθετηθούν κατά την κατάρτιση με τις γυναίκες.
  • Χρήσιμες πληροφορίες, εργαλεία, ασκήσεις, ιδέες και πρόσθετες συστάσεις.