Εργαλειοθήκη εφαρμογής

Η εργαλειοθήκη της εφαρμογής του LadiesFirstείναι ένας συνδυασμός τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη των εκπαιδευτών που χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό του LadiesFirst.

Παιχνίδι προσομοίωσης επιλογής δουλειάς

Κεφάλαιο 3: Λήψη αποφάσεων

Περιγραφή: Αυτό το παιχνίδι προσομοίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε συμμετέχοντα για να εκπαιδεύσει την ικανότητα λήψης αποφάσεων στην επαγγελματική του ζωή. Παρουσιάζει διαφορετικές καταστάσεις κάθε φορά με δίλημμα. Με βάση τις επιλογές, ο συμμετέχων θα λάβει ένα τελικό αποτέλεσμα.

Σύνδεσμος στην εφαρμογή

Μια χορωδία ενοχής

Κεφάλαιο 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-Αβεβαιότητα-Θέτοντας όρια/διαπραγμάτευση/επίλυση συγκρούσεων 

Περιγραφή: Αυτή η άσκηση είναι κατάλληλη για μια ομάδα που έχει αποκτήσει κάποια εμπειρία μαζί, δηλαδή έχει περάσει κάποιο χρόνο μαζί και υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά το δεύτερο ήμισυ μιας μονοήμερης εκπαίδευσης ή εάν πρόκειται για ομάδα που συνεδριάζει τακτικά, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί κατά τις πρώτες 2 ή 3 συναντήσεις.

Σύνδεσμος στην εφαρμογή
Εκπαιδευτικό βίντεο για το πως χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτικές ασκήσεις (EN)

Ο τροχός της ζωής

Κεφάλαιο 5: Επίλυση προβλημάτων/ Ελαστικότητα/ Λήψη αποφάσεων

Περιγραφή: Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για να παίξει τον τροχό της ζωής με όλους τους συμμετέχοντες διαδραστικά και να δείξει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας. Για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με έναν από τους εταίρους του προγράμματος Ladies First στην περιοχή “συνεργάτες” του ιστότοπου.

Σύνδεσμος στην εφαρμογή για τους εκπαιδευτές
Εκπαιδευτικό βίντεο για το πως χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτικές ασκήσεις (EN)

Το κρυστάλλινο βάζο της θείας Ιωσηφίνας

Κεφάλαιο 6: Συνέπειες του μη ισορροπημένου οικογενειακού οικοσυστήματος

Περιγραφή: Το εργαλείο αυτό είναι μια εξατομικευμένη έκδοση του διάσημου διλήμματος του κρατουμένου. Το δίλημμά του κρατουμένου είναι ένα τυποποιημένο παράδειγμα ενός παιχνιδιού που αναλύεται στη θεωρία των παιχνιδιών και δείχνει γιατί δύο εντελώς λογικά άτομα μπορεί να μην συνεργάζονται, ακόμα κι αν φαίνεται ότι είναι προς το συμφέρον τους να το κάνουν. Αρχικά πλαισιώθηκε από τους Merrill Flood και Melvin Dresher ενώ εργαζόταν στο RAND το 1950. Ο Albert W. Tucker επισημοποίησε το παιχνίδι με ανταμοιβές ποινής φυλάκισης και το ονόμασε “δίλημμα του κρατουμένου”.

Σύνδεσμος στην εφαρμογή για τους εκπαιδευτές

Γυναίκες και φιλοδοξίες για δουλειά

Κεφάλαιο 7: Στερεότυπα

Περιγραφή: Οι γυναίκες τείνουν να κρίνουν διαφορετικά τις γυναίκες που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ηγεσίας σε σύγκριση με τους άνδρες. Η επιτυχία και η ομοιομορφία αντιστρέφονται για τις γυναίκες, ενώ σχετίζονται άμεσα με τους άνδρες. Παρόλο που δεν μπορείτε να προβλέψετε το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης, συνήθως οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του γυναικείου Διευθύνοντος Συμβούλου στην επόμενη άσκηση είναι πιο αρνητικές, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει μια συζήτηση για το πώς βλέπουμε τις γυναίκες που γίνονται επιτυχείς και πώς μπορεί να τις κρατήσει πίσω από τη προώθηση της σταδιοδρομία τους, με συνέπειες στη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αλλά και με οικονομικές συνέπειες.

Σύνδεσμος για το CV Ομάδα1 για εκτύπωση
Σύνδεσμος για το CV Ομάδα2 για εκτύπωση
Σύνδεσμος για την εφαρμογή για τους εκπαιδευτές
Εκπαιδευτικό βίντεο για το πως χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτικές ασκήσεις (EN)