приложения

Инструментариумът на Ladies first е комбинация от технологични решения в подкрепа на професионалистите, прилагащи обучителните материали Ladies First.

Симулационна игра за вземане на решения, свързани с работата

Модул 3: Вземане на решение

Описание: Тази симулационна игра може да бъде използвана от всеки участник за трениране на уменията за вземане на решения в професионалния живот. Представени са различни ситуации, съдържащи дилема. На базата на направен избор, участниците ще получат краен резултат.

връзка към приложението

Хор на вината

Модул 4: КОМУНИКАЦИЯ – Отстояване – Поставяне на граници/преговори/решаване на конфликти

Описание: Това упражнение е подходящо за група, която вече има опит заедно – споделили са известно време и са изградили доверие помежду си. Може да се използва във втората половина на еднодневно обучение или в случай, че групата се събира редовно, може да се включи във втората или третата среща.

връзка към приложението
видео с насоки за използване на упражението (на английски език)

Колелото на живота

Модул 5: Решаване на проблеми/гъвкавост/вземане на решения

Описание: Този инструмент се използва интерактивно и заедно от всички участници и показва агрегирани резултати в реално време. Изисква се регистрация. За потребителско име и парола, моля, обърнете се към някой от партньорите в проект Ladies First, посочени в секция Партньори на уебсайта.

връзка към приложението
видео с насоки за използване на упражението (на английски език)

Кристалната ваза на леля Джоузефин

Модул 6: Последствия от небалансирана семейна екосистема

Описание: Този инструмент е адаптирана версия на известната затворническа дилема. Затворническата дилема е стандартен пример за игра, анализирана в игровите теории, която показва как двама изцяло рационални човека могат да не си сътрудничат, дори и да е в техен интерес да го направят. Оригинално е описана от Мерил Флад и Мелвин Дрешър, в периода, в който са работили в RAND през 1950-та година. Албърт У. Тъкър формализира играта със затворническа присъда и я нарича затворническа дилема.

връзка към приложението

Жените и кариерната амбиция

Модул 7: Стереотипи

Описание: Жените имат склонност да оценяватпо различен начин жени и мъже, които проявяват лидерство. Успехът и привлекателността са обратно пропорционални за жените, като в същото време са право пропорционални за мъжете. Независимо, че не можете да предвидите резултата от това упражнение, обикновено думите, използвани за описване на жена висш мениджър са по-негативни, което може да предизвика разговор за имиджа на жените, които постигат успех и как това може да попречи на кариерното им израстване, на балансирането между личен и професионален живот, както и във финансово отношение.

връзка към Автобиография Група 1 за принт
връзка към Автобиография Група 2 за принт
връзка към приложението
видео с насоки за използване на упражението (на английски език)