Партньори

Партньор 1. IEKEP (Институт за обучение и професионално ориентиране), Гърция – координатор
Институтът за обучение и професионално ориентиране (IEKEP) е създаден през 1990 и е частна организация с нестопанска дейност, развиваща дейност в региона на Атика като акредитиран център за професионално образование и обучение (No 12101107, издаден от Министерството на заетостта на Гърция). IEKEP има повече от 20 години опит в професионалното ориентиране (повече от 600 обучителни програми/повече от 200 000 обучителни часа/повече от 12 000 обучени лица), както и в административни, одитни и управленски процедури. Работата на Института се осъществява в съответствие с административната рамка, установена на държавно ниво в Гърция, включително интегриран мониторинг и система за оценяване, прилагани за всички дейности.
Партньор 2. IASIS NGO, Гърция
IASIS е неправителствена организация с нестопанска цел, развиваща дейност в сферите на социалното включване, психичното здраве и деинстуционализацията и активно участваща в психиатричната реформа, промотирана от Министерството на здравето и социалната солидарност и от Европейския съюз. Основните цели на организацията са осигуряване на психологическа подкрепа и обучение на хора в риск от социално изключване или възрастни обучаеми в хуманитарната сфера.
Партньор 3. ITG Conseil, Франция
ITG е частна компания, чиято цел е да допринася за социално-икономическото развитие на национално и международно ниво в сферата на изследователската работа и обученията, както и да осигурява техническа помощ за държавни институции, частни организации и частния социален сектор. Group ITG е създадена през 1996 година и днес в дейността й вече са включени повече от 3000 консултанта из цяла Франция. Организацията е признат експерт във всички сфери на консултиране, изследвания и обучения. Екипът й е разработил специфични ITG услуги за консултантите си в сферите на обученията, ученето през целия живот, и мениджмънта във Франция, Европа и на международно ниво.
Партньор 4. Фондация на бизнеса за образованието, България
Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е създадена през 2005 година неправителствена организация в обществена полза. Мисията й е да подпомага развитието на гражданското общество чрез инициативи, които повишават конкурентоспособността на хората и допринасят за икономическото развитие и просперитет. За да постигне тези цели, Фондацията реализира различни проекти в сферата на ученето през целия живот, кариерното консултиране, заетостта и социалните политики, професионалното обучение и работата с младежи. ФБО е признат лидер в ученето през целия живот и кариерните услуги в България.
Партньор 5. ISQ (INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE), Португалия
ISQ е частна независима технологична институция с нестопанска цел, създадена през 1965. В момента ISQ развива дейност в повече от 40 страни из целия свят (Европейски съюз, Източна Европа, Африка, Америка и Азия), предоставяйки своя опит в технически инспекции, техническа помощ за инженерни проекти, консултантски услуги и обучителни дейности, подкрепени от изследователски и развойни дейности в 16 акредитирани лаборатории. Организацията има повече от 1000 сътрудници из целия свят и около 800 в Португалия, където е най-голямата технологична инфраструктура и втора по големина обучителна институция в сферата на професионалното образование и обучение с клонове из цяла Португалия.
Партньор 6. FVA SAS DI LOUIS FERRINI & C, Италия
FVA е италианска компания, развиваща дейност в сферата на медийните комуникации и иновативното приложение на ИКТ в изследванията и организационния контекст от 1990 насам. От 1998 година FVA се включва европейски проекти като технически партньор, специализиран в геймификация, взаимодействие между човека и компютъра, дизайн на интерфейс, ИКТ решения за обучение, здраве, социални иновации и сигурност, 3D дизайн и анимация и създаване на материали за разпространение на информация. Организацията допринася за реализацията на дейностите и чрез сериозен опит в психологията, креативността, обученията и управлението на изследователски проекти.
Партньор 6. CSI (Center for Social Innovation LTD), Кипър
CSI е изследователска и обучителна организация, която е фокусирала усилията си в насърчаване на социални иновации, допринасящи за положителна промяна на локално, национално, регионално и глобално ниво. Това се постига чрез работа с правителството, местната администрация, неправителствения сектор, частните компании и образователните институции. Екипът на CSI включва широко скроени и професионално работещи изследователи, предприемачи, мениджъри на проекти, обучители и програмисти. CSI съчетава способността и капацитета да идентифицира социални нужди, да създава и реализира подходящи за тях инициативи и да планира и осигури устойчив растеж.