За проекта

Целта на проекта Ladies first! е да подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с жени за постигане на стабилност и баланс между професионален и личен живот, особено в ситуация на криза.

7 партньорски организации (консултантски, неправителствени, изследователски, предоставящи професионално обучение, както и социални партньори) от 6 държави (Гърция, Кипър, Франция, Португалия, България и Италия) ще реализират заедно проект Ladies First!, разширявайки обхвата му отвъд техните граници, за да определят общи стратегии за постигане на баланс между професионалния и личния живот на жените в Европа. Дейностите по проекта са базирани и на две предходни успешни инициативи -Баланс между професионалния и личния живот на заетите жени в Гърция на национално ниво и U-Coach! на европейско ниво. Партньорите ще използват и инструменти като EQF, ECVET и Европас, за да промотират международна мобилност в съзвучие с препоръките на Комюникето от Брюж за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение.
Разширяване обхвата на проекта отвъд границите на партньорските държави, за да се определят общи стратегии за постигане на баланс между професионалния и личния живот на жените чрез методите на коучинга в Европа.
От продуктите на проекта ще се възползват основно консултанти, коучове и преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение. Крайните потребители са жените, които работят с тези професионалисти за постигане на баланс между личния и професионалния им живот.

Download Изтеглете листовката Ladiesfirst!