Εταίροι

P1. ΙΕΚΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), Ελλάδα – Συντονιστής
Το Ινστιτούτο Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ) ιδρύθηκε το 1990 και είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην περιοχή της Αττικής ως αναγνωρισμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (αριθ. 12101107 του Υπουργείου Απασχόλησης στην Ελλάδα). Το IEKEP έχει πάνω από 20 χρόνια πείρας στον επαγγελματικό προσανατολισμό (περισσότερα από 600 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης / πάνω από 200.000 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης / πάνω από 12.000 εκπαιδευόμενους) καθώς και διαδικασίες διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης. Η λειτουργία του είναι σύμφωνη με το σχετικό διοικητικό πλαίσιο που καθόρισε το ελληνικό κράτος, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης που λειτουργεί μέσω όλων των δραστηριοτήτων του.
P2. ΙΑΣΙΣ ΜΚΟ, Ελλάδα
Το IASIS είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποϊδρυματοποίησης και συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα ή βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού, όσο και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα.
P3. ITG Conseil, Γαλλία
Η ITG είναι μια εταιρεία περιορισμένης κερδοφορίας που στοχεύει στο να συμβάλει στην τοπική κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Εργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης και παρέχει τεχνική βοήθεια σε δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικούς οργανισμούς και τον ιδιωτικό κοινωνικό τομέα . Υπάρχει σήμερα σε όλη τη γαλλική επικράτεια με περισσότερους από 3000 συμβούλους, ο Όμιλος ITG έχει αναγνωριστεί από το 1996 ως εμπειρογνώμονας σε όλους τους τομείς που αφορούν την παροχή συμβουλών, μελέτης και κατάρτισης. Έχει αναπτύξει για τους συμβούλους της υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της, όπως εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης, δια βίου μάθηση και της διαχείριση στη Γαλλία, την Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο.
P4. BFE (Επιχειρηματικό Ίδρυμα για την Εκπαίδευση), Βουλγαρία
Το Επιχειρηματικό Ίδρυμα για την Εκπαίδευση (BFE) είναι ένας Βουλγαρικός μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2005 για να ενεργήσει σε δημόσιο συμφέρον. Αποστολή του είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ανθρώπινων πόρων και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Για την επίτευξη των στόχων του, το Ίδρυμα υλοποιεί ποικίλα έργα που εστιάζονται στους τομείς της δια βίου μάθησης, της παροχής συμβουλευτικής προσανατολισμού, της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εργασίας για τη νεολαία. Το Ίδρυμα είναι αναγνωρισμένος ηγέτης στον τομέα της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής καθοδήγησης στη Βουλγαρία.
P5. ISQ (INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE), Πορτογαλία
Η ISQ είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος τεχνολογικός φορέας που ιδρύθηκε το 1965 και λειτουργεί σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο (ΕΕ, Ανατολική Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Ασία), προσφέροντας την εμπειρογνωμοσύνη
της σε τεχνικές επιθεωρήσεις, τεχνική βοήθεια σε έργα μηχανικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες κατάρτισης, που υποστηρίζονται από εγκάρσιες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και από 16 διαπιστευμένα εργαστήρια. Η ISQ έχει σήμερα περίπου 1000 συνεργάτες σε όλο τον κόσμο – 800 στην Πορτογαλία – έχει την μεγαλύτερη πορτογαλική τεχνολογική υποδομή και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Πορτογαλία, με γραφεία σε όλες τις περιοχές της Πορτογαλίας.
P6. FVA SAS DI LOUIS FERRINI & C, Ιταλία
Η FVA είναι μια ιταλική εταιρία μεσαίου μεγέθους που λειτουργεί από το 1990 στον τομέα της επικοινωνίας νέων μέσων και των προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο ερευνητικό και οργανωτικό κομμάτι. Από το 1998 η FVA συμμετέχει σε ερευνητικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ως τεχνικός εταίρος. Εξειδικεύεται στη δημιουργία παιχνιδιών, HCI και σχεδίαση διεπαφών, χρησιμοποίηση ICT για τη μάθηση, την υγεία, την κοινωνική καινοτομία και την ασφάλεια, σχεδιασμό 3d και κινουμένων σχεδίων, και δημιουργία υλικού διάδοσης. Με βάση την εμπειρογνωμοσύνη μας μπορούμε να προσφέρουμε στα προγράμματα μια ισχυρή εσωτερική εμπειρία στην ψυχολογία, τη δημιουργικότητα και τη μάθηση και μια βαθιά γνώση της διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων EC.
P7. (CSI) Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας
Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας η οποία μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή στους τοπικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς. Αυτοί οι φορείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές. Το CSI έχει την ικανότητα και τις γνώσεις στο να εντοπίζει κοινωνικές ανάγκες, το σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπροσαρμοσμένων πρωτοβουλιών και έργων, και συμβάλλει στην παροχή βιώσιμης ανάπτυξης.