Για το Έργο

Το πρόγραμμα Ladies first! στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματιών συμβούλων (Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας) που εργάζονται με γυναίκες, ως προς την ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

Με βάση δύο επιτυχείς παρεμβάσεις (Iσορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής στις Ελληνίδες Εγαζόμενες Γυναίκες σε εθνικό / Ελληνικό επίπεδο και U-Coach! Σε Ευρωπαικό / LLL επίπεδο), 7 εταίροι οργανισμοί (Συμβουλευτικές ΜΚΟ, ερευνητικά κέντρα και φορείς παροχής ΕΕΚ, εταιρείες και κοινωνικοί εταίροι) από 6 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ιταλία) εργάζονται μαζί για να αναπτύξουν το έργο Ladies first!, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής τους πέραν των συνόρων των χωρών τους, προκειμένου να καθορίσουν κοινές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης ισορροπίας της μεταξύ επαγγελματικής-προσωπικής ζωής των γυναικών στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί χρησιμοποιούν επίσης ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας όπως το EQF, το ECVET και το Europass για την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας, ακολουθώντας τις συστάσεις της Bruges Communique, υποστηρίζοντας τα ΕΕΚ στην Ευρώπη.

Για να στηρίξουν τις γυναίκες στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής-προσωπικής τους ζωής, οι συμμετέχοντες οργανισμοί συνεργάζονται για να αναπτύξουν το έργο Ladies first! προκειμένου να καθορίσουν κοινές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης ισορροπίας στην επαγγελματική-προσωπική ζωή των Ευρωπαίων γυναικών μέσω καθοδήγησης/στήριξης.

Οι κύριοι χρήστες των προϊόντων του έργου είναι σύμβουλοι/προπονητές και εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι γυναίκες – οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.

Download Κατεβάστε το φυλλάδιο Ladiesfirst!